Contactgegevens

Boerderijcamping De Rodenburghoeve
Busch en Dam 22
1911 MS Uitgeest
075-6211344             06-53 44 84 05

Boerderijcamping De Rodenburghoeve verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Persoonsgegeven

Doel verwerking

Voor- en achternaam

Zodat wij u bij naam kunnen aanspreken

Adresgegevens

Deze gegevens gebruiken wij om de reservering te kunnen uitvoeren voor u

Telefoonnummer

U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren

E-mailadres

U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren en het versturen van de reserveringsbevestiging

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Op deze manier kunnen wij zien op welke pagina’s veel worden bezocht en of er iets mis is met een bepaalde pagina

Internetbrowser en apparaat type

Via deze wijze kunnen wij zien welke browsers het meeste worden gebruikt en de website hierop ook goed werkt

Boerderijcamping De Rodenburghoeve  verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,  zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (toeristenbelasting).

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Boerderijcamping De Rodenburghoeve  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens.
Bewaartermijn: 7 jaar                 Reden: Wettelijke bewaartermijn

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Boerderijcamping De Rodenburghoeve neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Boerderijcamping De Rodenburg) tussen zit.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Boerderijcamping De Rodenburghoeve verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Boerderijcamping De Rodenburghoeve blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookie, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Boerderijcamping De Rodenburghoeve  gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.
Boerencamping De Rodenburghoeve gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Boerderijcamping De Rodenburghoeve neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@rodenburghoeve.nl

Boerderijcamping De Rodenburghoeve is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.
Wij zijn gevestigd op Busch en Dam 22, 1911 MS Uitgeest