Algemeen

Voor het overnachten op Boerderijcamping De Rodenburghoeve verhuurt de beheerder aan de recreant een kampeerplaats bedoeld voor een kampeermiddel; toercaravan , tent, vouwkampeerwagen, camper.
Daarop zijn onderstaande voorwaarden/regels van toepassing.
Onder “beheerder” wordt verstaan de eigenaar van Boerderijcamping De Rodenburghoeve, onder “recreant” verstaan wij de personen die de kampeerplaats huren.

De recreant dient zich te houden aan de huisregels van Boerderijcamping De Rodenburghoeve.
Deze zijn in het sanitair gebouw te lezen; alsmede op de site www.rodenburghoeve.nl
De beheerder is niet aansprakelijk voor gevolgen van diefstal, beschadiging of ongevallen.

 

Kampeerterrein, gebouwen en onderhoud

De beheerder draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert. Het is aan de recreant niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien.

 

Reservering

Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn ook niet geldig. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijden – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren.

U ontvangt binnen 5 dagen na reservering een bevestiging met daarin vermeld de kosten van de kampeerplaats van de door u opgegeven personen.

Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen.

 

Overeenkomst en betaling

De recreant dient de betalingen in Euro’s te verrichten.
Het totaal bedrag dient bij aankomst op de camping contant te voldoen,
( hoeft niet gepast maar wel à contant).
Aankomst na 13.30 uur. Vertrek voor 12.00 uur. Bij eerdere aankomst of later vertrek kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

De recreant kan zich bij aankomst melden na 13.30 uur en voor 20.00 uur. Indien de recreant op een later tijdstip wil arriveren dient hij/zij de beheerder van de camping hiervan telefonisch of via whatsapp, in kennis te stellen om een nieuwe aankomsttijd af te spreken op tel.nr. 06-53 44 84 05

De recreant mag zijn/haar kampeerverblijf niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen laten overnachten dan in de bevestiging is aangegeven. Bij overschrijding van het aantal personen, zonder overleg met de beheerder, kan de reservering ontbonden worden.

Als de overeenkomst is geëindigd moet de recreant zijn vakantieverblijf van het terrein verwijderen, tenzij anders is overeengekomen.

 

Tussentijdse of voortijdige beëindiging/annulering van de kampeerplaats

Indien de recreant eerder dan de afgesproken en door hem/haar gereserveerde periode voortijdig vertrekt, is hij/zij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd, omdat de beheerder steeds de plaats voor de recreant vrij heeft gehouden.
De recreant blijft in beginsel verplicht de overeengekomen prijs te voldoen. Wij adviseren de recreant om voor medische- of familiezaken zelf binnen de daarvoor gestelde termijn een annuleringsverzekering af te sluiten.